Kamerové systémy

cctvPonúkame Vám kamerové systémy, ktoré sa stále viac stávajú súčasťou nášho života. Ich použitie je vhodné, alebo priam nevyhnutné tam, kde je potrebné monitorovať dianie a vyhodnocovať rôzne udalosti v reálnom čase alebo zo záznamu, ale hlavne majú chrániť Vás a Váš majetok.

Takmer všetky supermarkety, hotely, obchodné domy používajú kamerový systém na ochranu svojho majetku. Máme skúsenosti že aj súkromné osoby začínajú využívať stále častejšie tieto systémy.  K zabezpečeniu rôznych aj špeciálnych riešení používame produkty popredných a kvalitných dodávateľov.

Tieto systémy umožňujú snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz (príp. aj zvuk) zo sledovaného priestoru, poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti.

camerVýpovednú hodnotu určuje kvalita a detailnosť obrazu, preto je veľmi dôležité zvoliť také komponenty kamerového systému, ktoré zodpovedajú požiadavkám náročnosti aplikácie, veľkosti sledovaného objektu, spôsobu spracovania a prenosu signálu, odolnosti voči poveternostným podmienkam a pod. Všetky uvedené kritériá by potom mali jednoznačne určiť, či je na danú inštaláciu vhodná analógová alebo IP technológia, monochromatické alebo farebné kamery s nočným videním, prisvietením, polohovacím zariadením a priblížením (tzv. PTZ systémy), alebo dome kamery, či je výhodnejší záznam videa do PC pomocou digitalizačných kariet alebo na disk digitálneho videorekordéra.

S rastúcimi nárokmi na kvalitu obrazu prichádzajú od výrobcov stále nové technologické riešenia, preto je inovácia v tomto segmente zabezpečenia objektov veľmi rýchla.

V prípade záujmu nás kontaktujte: